Delivery in Lithuania

The delivery time of your order is no longer than 14 working days - we aim to deliver the product within 3 days.

Free delivery in Lithuania from 50eur.

You can usually pick up the goods at the office in Vilnius on the same or the next working day. We will inform you about an order ready for collection in a separate letter.

Right of return

Goods purchased on the website are subject to a full 14-day return policy, unless otherwise agreed or specified in your order.

The 14-day period starts from the day the order is delivered.

You will pay all return costs yourself.

Cancellation requests must be notified to us no later than 14 days after delivery and received no later than 14 days after we have been informed of your exercise of the right of cancellation.

Requests to exercise the right of withdrawal should be sent to Info@bio-balanced.com. The notice must clearly indicate your wish to exercise the right to withdraw from the contract.

Item condition upon return:

You are responsible for the deterioration of the value of the item caused by handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the item. This means that you should treat the product as if you were buying it in a physical store.

If the item has been tested in addition to what is described above, it is considered used and has reduced value. This means that if you cancel your purchase, you will receive a small or no refund. UAB Bioapplications must assess the condition of the product.

PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-parduotuvėje. Prieš patvirtindami užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio užsakymo patvirtinimo metu.

KITOS SĄLYGOS

Šios Taisyklės yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. birželio 7 d.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios prekių grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro dalį susitarimo tarp UAB EIGONA, juridinio asmens kodas 305002392, registruotos buveinės adresas Dvaro g. 41, 76345 Šiauliai, Lietuva (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Jūs turite teisę grąžinti http://www.aprangoskodas.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – E-parduotuvė) pirktas prekes (toliau – Prekės).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +(370) 618 25131

El.paštas: info@aprangoskodas.lt

Adresas: Vytauto g. 28, 08120 Vilnius, Lietuva